Gerecht

Onderstaande punten zijn van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclamer.

Lucker spant zich regelmatig in om de inhoud van de website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, niet up-to-date en/of onjuist is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van deze webpagina, de publicatie van informatie die op deze site staat of de onmogelijkheid om deze pagina te kunnen raadplegen.

Lucker mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De rechten op geplaatste teksten en afbeeldingen blijven eigendom van Lucker. Het is niet toegestaan om de informatie op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Transparent fill