Gerecht

Kaat

 • Lekkere geruikte sjink met meloen
 • Zalmsjtökskes met ein dille/mosterdsaus
 • Täötjes van sjink met sjperjessjlaat d’r in
 • Gehakbroëd met pruumkes en luikskes
 • Huidvleisbelkes in mosterd en sjnielauk
 • Kiepfileej, gevuld met abrikozen, sjink en kies
 • Lekkere petatte sjlaat en gevulde eikes
 • Broëd met rommedoe en kroét
 • Sjtekwegk met mosterdbôtter

Werm

 • Jachsjôttel met appelsjiéve
 • Kerbenaaj met zjwarte proéme
 • Kappessjlaat met eppelkes
 • Kômkômmersjlaat met vinneke
 • Gebakke petattesjiefkes met sjpek en lauk

Euro 21.50 per persoon

Transparent fill