Gerecht

Kaat

 • Lekkere geruikte sjink met meloen
 • Zalmsjtökskes met ein dille/mosterdsaus
 • Täötjes van sjink met sjperjessjlaat d’r in
 • Gehakbroëd met pruumkes en luikskes
 • Huidvleisbelkes in mosterd en sjnielauk
 • Kiepfileej,gevuld met abrikoëze,sjink en kies
 • Lekkere petatte sjlaat en gevulde eikes
 • Broëd met rommedoe en kroét
 • Sjtekwegk met mosterdbôtter

Werm

 • Jachsjôttel met appelsjiéve
 • Kerbenaaj met zjwarte proéme
 • Kappessjlaat met eppelkes
 • Kômkômmersjlaat met vinneke
 • Gebakke petattesjiefkes met sjpek en lauk

Euro 19.50

Limburgse hapjes (tapas avant  la lettre)

 • Laeverwôrs met eppelkes en kroét op zjwartbroëd
 • Aajerwetse prikkers met kies en wôrs
 • Huidvleis in mosterd en sjnie-lauk aan ein sjtekske
 • Lekkere gevulde eikes
 • Domino van broëd,kies,sjink en kruu-jekiës
 • Kiepe fileej,gevuld met proéme
 • Gehakbelkes,wie mam die makde
 • Kiepevleugelkes,lekker pittig gemak
 • Rubkes,bietje zeutig,met kroét
 • Geruikt spek met klein wörsje en appel
 • Paoling op broëd met reur –eike
 • Zaach gepocheerde zalm met zeute mosterdsaus
 • Broëd met rommedoe en kroét 

Euro 19.50

Transparent fill